Hỏi đáp  

Thông tư hợp nhất hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN/BTC ngày 20/7/2017 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định" được hợp nhất từ 03 Thông tư sau:

- Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013;

(Phụ lục Thông tư số 45/2013/TT-BTC)

- Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016;

- Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2017/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Văn bản hợp nhất này không thay thế 03 Thông tư trên.

Các câu hỏi khác  
Thông báo
Video

Tiện ích
Số lượt truy cập
  Đang Online: 1 Tổng lượt truy cập: 715449
Liên kết website
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG  

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI ĐÀ NẴNG
Số 02 Trần Đình Long, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.6515564
Email: thuyloidn@gmail.com
Website: www.thuyloidanang.com.vn